تولید فولاد خام در آگوست سال 2020

0

تولید جهانی فولاد خام برای 64 کشور گزارش شده به انجمن جهانی فولاد (worldsteel)156.2 میلیون تن در آگوست سال 2020 بود که در مقایسه با آگوست 20190.6 درصد افزایش داشته است.

با توجه به مشکلات مداوم ارائه شده توسط ویروس همه گیر COVID-19 ، بسیاری از ارقام این ماه تخمین هایی است که ممکن است با به روزرسانی تولید ماه آینده تجدید نظر شود.

چین 94.8 میلیون فولاد خام در آگوست 2020 تولید کرد که در مقایسه با آگوست 2019 افزایش 8.4 درصدی را نشان می دهد. هند در آگوست 2020 8.5 میلیون فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با آگوست 2019 4.4 کاهش داشت. ژاپن 6.4 میلیون فولاد خام در مقایسه با آگوست 2020 تولید کرد ، تولید فولاد کره جنوبی برای آگوست 2020 5.8 میلیون تن بود که در مقایسه با آگوست 2020 1.8 درصد کاهش داشت.
آلمان 2.8 میلیون فولاد خام در آگوست 2020 تولید کرد که در مقایسه با آگوست 2019 13.4 درصد کاهش داشت. ایتالیا 0.9 میلیون فولاد خام در آگوست 2020 تولید کرد که 9.7 درصد در مقایسه با آگوست 2019 افزایش داشت. فرانسه در آگوست 2020 0.7 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که 31.2 درصد کاهش داشت در مقایسه با آگوست 2019. تولید فولاد اسپانیا برای آگوست 2020 0.7 میلیون تن بود که در مقایسه با آگوست 2020 32.5 درصد کاهش داشت.

ایالات متحده 5.6 میلیون تن فولاد خام در آگوست 2020 تولید کرد که نسبت به آگوست 2019 24.4 درصد کاهش نشان می دهد.

تولید در CIS در آگوست 2020 7.9 میلیون تن تخمین زده می شود که در مقایسه با آگوست 2019 6.2 درصد کاهش دارد. اوکراین 1.8 میلیون تن فولاد خام در آگوست 2020 تولید کرد که در مقایسه با آگوست 2019 5.7 درصد کاهش داشت.

استنلس استیل

برزیل در آگوست سال 2020 میلادی 2.7 تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با آگوست 2019 6.5 درصد افزایش داشت.

تولید فولاد خام ترکیه برای آگوست 2020 3.2 میلیون تن بود که در مقایسه با آگوست 2019 22.9 درصد افزایش داشت.

این آمار تنها تولید خام فولاد هر کشور بوده است که در شرایط سخت کرونا تعداد زیادی از شرکت ها با کاهش تولید بدلیل در خطر بودن سلامتی کارمندانشان رخ داده است. در صورتی که کوید 19 با کاهش تعداد مبتلا شدگان در ماه های آینده کاهش یابد می توانیم شاهد افزایش تولیدات فولاد در دنیا نیز باشیم.