مخازن حمل و نگهداری اسید کرومیک

0

مقدمه

اسید کرومیک یک ماده خورنده و مخرب می باشد که لازم است در ظروف مناسب از جنس مواد مقاوم به خوردگی نظیر انواع ورق استیل ضد اسید مثل ورق استیل 316 نگهداری گردد. هرچند ظروف نگهداری اسید کرومیک در آزمایشگاه از جنس شیشه می باشد ولی در مقیاس صنعتی به دلیل مناسب بودن قیمت ورق استیل 316، از این ماده برای ساخت مخازن حمل و ذخیره سازی استفاده می شود.

قوانین حمل و نگهداری اسید کرومیک

لازم است مخازن حمل و ذخیره سازی اسیدکرومیک که از ورق استیل ضد اسید (ورق استیل 316) ساخته شده اند و امکان رویت محتویات داخل آن مقدور نیست، بر اساس کلاس خطر برچسب زنی شوند و اطلاعات دقیق بر روی آنها ذکر گردد. نباید با هدف کاهش قیمت ورق استیل 316 از مواد بی کیفیت در ساخت مخازن استفاده نمود.
باید اطمینان حاصل شود که درب تمام ظروف حاوی اسید کرومیک محکم بسته شده است تا از تبخیر آن جلوگیری شود. باید از نگهداری اسید کرومیک روی کانترها یا در هودهای بخار بجز مواردی که از آن استفاده می شوند، خودداری شود. در این مکان ها مواد شیمیایی راحت تر از بین می روند. احتمال قرار گرفتن در معرض پرسنل آزمایشگاه بسیار افزایش می یابد و در صورت وقوع آتش سوزی در آزمایشگاه، این مواد شیمیایی محافظت نمی شوند.
نباید مخازن و ظروف نگهداری اسید کرومیک بر روی زمین نگهداری شوند، زیرا احتمال ریختن آن بر روی زمین افزایش می یابد. لازم است همه مواد شیمیایی نظیر اسید کرومیک پس از باز شدن ظروف مصرف شود. در اثر نگهداری طولانی مدت، کیفیت اسید کرومیک کاهش پیدا می کند و ناایمن می شود، لذا باید به تاریخ انقضا آن توجه کرد. لازم است آمار موجودی به طور دقیق و سالانه ثبت، کنترل و تأیید شود.

 

استیل در مخازن

 

از قرار دادن اسید کرومیک در معرض گرما یا نور مستقیم خورشید خودداری کنید. این ممکن است منجر به خراب شدن ظروف و برچسب های نگهداری و همچنین تخریب اسید کرومیک شود.
اسید کرومیک باید در ظروف خاص ساخته شده از مواد مقاوم در برابر خوردگی ذخیره شود که ایمنی، پایداری و طول عمر مخزن ذخیره را تضمین کند. این ملاحظات می تواند بسته به غلظت خاص محلول اسید کرومیک تغییر کند. اگر در ظروف مناسب با اتصالات و واشرهای صحیح ذخیره نشود، ممکن است خوردگی رخ دهد و یکپارچگی ساختاری مخزن به خطر بیفتد، که می‌تواند باعث نقص محفظه و منجر به نگرانی‌های ایمنی بالقوه قابل توجه و تعمیرات پرهزینه ‌شود. هنگام ارزیابی ظروف ذخیره سازی، اینکه آیا اختلاط یا رقیق شدن محلول های اسید کرومیک اتفاق می افتد باید واکنش گرمازایی که می تواند رخ دهد نیز در نظر گرفته شود.
اسید کرومیک باید در مکانی خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید، گرما و منابع اشتعال و جدا از مواد ناسازگار نگهداری شود. ذخیره‌سازی انبوه اسید کرومیک باید از اقدامات مهار ثانویه برای کاهش رضایت بخش نگرانی‌های مواجهه در صورت انتشار مواد حجیم استفاده کند. برای ذخیره موفقیت آمیز اسید کرومیک باید از یک برنامه منظم بازرسی و نگهداری مخزن استفاده شود.

مخازن ذخیره اسید کرومیک

هنگام ذخیره مقادیر عمده اسید کرومیک باید ملاحظات مختلفی در نظر گرفت. غلظت و حجم مواد شیمیایی یکی از بزرگترین نگرانی ها به دلیل تنش وزنی شیمیایی و احتمال وقوع فعالیت خورنده در مخزن نگهدارنده است. بازنگری مهندسی هنگام ذخیره بیش از 4000 گالن اسید کرومیک غلیظ به دلیل تنش مخزن و خطرات ناشی از انتشار بالقوه توصیه می شود. 

ذخیره سازی موفقیت آمیز اسید کرومیک

مخازن پلی اتیلن می توانند با موفقیت، طیف کاملی از غلظت اسید کرومیک را ذخیره کنند، اما برای کاربردهای زیر 10000 گالن توصیه می شود. همانگونه که ذکر شد مخازن فولادی برای مقادیر اسید کرومیک بیش از 10000 گالن معمول هستند. گرمای تولید شده از واکنش های اسید کرومیک ، مخلوط کردن یا رقیق شدن باید در نظر گرفته شود و به درستی کنترل و نظارت گردد.
وزن مخصوص تانک باید برابر یا بیشتر از 1.9 باشد و همچنین دیواره دو جداره برای مخازن پلی اتیلن توصیه می شود. هنگامی که بیش از 4000 گالن ذخیره سازی انجام می شود، لازم است یک بررسی مهندسی انجام شود.

 

مخزن سازی با استیل

 

مهار ثانویه اسید کرومیک

غلظت اسید کرومیک همیشه باید هنگام ارزیابی مواد، ترکیب ظروف نگهداری و اجزای ضروری در نظر گرفته شود. ظروف بسته به ماده شیمیایی و غلظت آن فقط تا حد معینی مقاومت دارند و فراتر از آن اجزا ممکن است کارایی خود را از دست بدهند. تمام سیستم های مخزن اسید کرومیک باید اقدامات مهار ثانویه قابل قبولی را حفظ کنند. مهار معمول برای اسید کرومیک حجیم از طریق بتن ریزی با پوشش مقاوم در برابر اسید است، زیرا بتن با اسید کرومیک واکنش می دهد. پروتکل های ایمنی مهندسی مستلزم آن است که مهار ثانویه بتواند حداقل 110 درصد از حجم کل سیستم مخزن را حفظ کند. قوانین و کدهای نظارتی محلی ممکن است الزامات بیشتری را برای سیستم های مهار ثانویه اسید کرومیک ایجاد کنند. همیشه سیستم‌های ذخیره‌سازی مواد شیمیایی بر اساس قوانین و مقررات محلی طراحی و نگهداری می‌شوند.

 

سیدرحیم کیاحسینی