شرایط ایمنی در محیط درگیر با ورق استیل

ایمنی صنعتی

یکی از مأموریت های اصلی ISSF حمایت از اعضای صنعت برای کاهش انواع آسیب های صنعتی است. ISSF مهارت مهمی در مدیریت ایمنی صنعتی و جعبه ابزاری قدرتمند از منابع اطلاعاتی برای کمک به اعضا در بازدید ها و تست های بهبود ایمنی خود دارد.
علاوه بر این ، کمیته ISSF HSE و کارگروه تازه تاسیس پشتیبانی بیشتری از اعضا به خصوص در هنگام طرح مسائل خاص ارائه می دهند. تردیدی نیست که در زمینه ایمنی صنعتی هیچ عنصر رقابتی بین اعضای آنها وجود ندارد که به همین دلیل امکان به اشتراک گذاری بهترین روش ها و بحث آزاد درباره موضوعات خاص ایمنی را فراهم می کند.
در حمایت از افزایش بهبود ایمنی در سطح صنعت ، دو سند راهنمای خاص ایجاد شده است که یکی شامل ایمنی شغلی و دیگری پوشش ایمنی فرآیند است. نمودار زیر موقعیت نسبی این دو عنصر ایمنی صنعتی را نشان می دهد.

ایمنی شغلی و ایمنی فرآیند: تفاوت آنها با یکدیگر

به همین ترتیب هرگز نباید فراموش کنیم که توسعه عملکرد ایمنی در هر دو زمینه فوق افزایشی است که شامل چندین رویکرد چند رشته ای با تفکر ایمنی رفتاری در قلب بازدید ها می شود. منحنی معروف DuPont Bradley در زیر راهنمایی و همچنین برخی مواد غذایی را در مورد چگونگی برخورد با توسعه عملکرد ایمنی ارائه می دهد. شناخت موقعیت فعلی صنعت در مورد منحنی بردلی برای هدایت توسعه بیشتر مهم است. عدم درک این نقطه شروع ، به جای یک رویکرد ساختاریافته باعث بهبود عملکرد ایمنی نسبت به سال گذشته و بعد از آن به یک رویکرد اطفاع حریق در مدیریت ایمنی منجر خواهد شد.

ورق استیل

منحنی بردلی ؛ مدل بلوغ فرهنگ ایمنی

دو سند راهنمای زیر به منظور ارائه برخی از ساختارهای مدیریت ایمنی واضح و پشتیبانی از اعضا صنعت است ، با این حال آنها برای رسیدگی به درخواست ها ،برای الات خاص و دقیق در مورد مدیریت ایمنی نوشته نشده اند. هر مسئله گسترده تر و / یا خاصی که باعث ایجاد سوالات و عدم اطمینان در سازمان شود ، می تواند برای پشتیبانی و پاسخ بیشتر در اختیار تیم ISSF قرار گیرد.
مدیریت ایمنی فرآیند
چندین دهه است که مدیریت ایمنی فرآیند یا PSM شناخته شده است ، به ویژه در نتیجه چندین فاجعه صنعتی ویرانگر تاریخی ، در صنعت نفت و گاز، سوالات مهمی که در ادامه ی این اتفاقات بوجود آمده اند و تمام تیم های امنیت باید جواب آن ها را بدانند در زیر آمده است :
چرا PSM در صنعت فولاد ضد زنگ برای همه ما مهم است؟
ISSF برای حمایت از اعضای صنعت در PSM چه کاری انجام می دهد؟
برای محافظت از خود در برابر حوادث ایمنی فرآیند چه کاری می توانیم انجام دهیم؟

ورق استیل

مدیریت ایمنی شغلی

سیستم های مدیریت ایمنی شغلی (OSM) دهه های زیادی است که در صنعت پشتیبانی می شوند و توسط قوانین اساسی پشتیبانی می شوند. در دهه های اخیر تغییر به سمت رویکردهای رفتاری ایمنی شغلی بهتر درک شده است ، با این وجود در صنعت سطوح مختلف بلوغ قابل تشخیص در تمام شرکت ها وجود دارد. این سند به تشریح عناصر اصلی سیستم های OSM پرداخته و به سوالات اصلی زیر پرداخته است.
چرا OSM در صنعت فولاد ضد زنگ برای همه ما مهم است؟
ISSF برای حمایت از اعضای ما در OSM چه کاری انجام می دهد؟
برای محافظت از خود در برابر حوادث ایمنی شغلی چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پاسخ به این سوالات مساله بسیار مهمی برای صنعت درگیر با ورق استیل است. تیم های امنیت فرآیند و امنیت شغلی در هر محیط شرکتی و کارگاهی باید پاسخ این سوالات را بدانند. برای آن ها در محیط کاری خود بر طبق استاندارد های ایمنی پروتکل هایی را تعبیه کنند.
بعنوان مثالی برای تمام این مسایل باید به این مساله اشاره کنیم اگر توسط سیستم ایمنی عملیاتی ، نقاط سقف دمایی مجاز برای انتقال میعانات در یک خط لوله تعیین نشده باشد ممکن است مایعی با دمای بالاتر از میزان مجاز به درون سیستم وارد شده و باعث تخریب بخش یا قسمتی از سیستم کاری شود.

بیایید مثالی را در صنعت پالایشی و استخراجی با هم بررسی کنیم.

در نقطه خروجی از چاه نفت یا گاز مواد بسیار خورنده هستند ، متریال کاربردی لوله های استنلس استیل می باشد. این لوله ها درست است که دارای تحمل خوردگی بسیار خوبی هستند ولی این بدان معنی نیست که امکان زنگ زدگی و خورده شدن در آن ها وجود ندارد. برای لوله درون سیستم انتقالی حد دمایی و خوردگی تعیین شده است. این حدود توسط تیم ایمنی فرآیند باید تعیین شود. بعد از ورود مواد خورنده به درون لوله اگر دمای آن بالاتر از دمای قابل تحمیل لوله باشد سیستم دچار تخریب جدی خواهد شد.
همچنین اگر ph اسیدی مواد خروجی از چاه بالاتر از میزان قابل تحمل لوله باشد به مرور این لوله ها خورده شده و دچار زنگ زدگی شدیدی می شوند. لذا توجه به نکات و توصیه های تیم ایمنی فرآیند بسیار مهم است.
در این راستا تیم امنیت فرآیند دیتا های خود را یا از طریق مشاوره با کارشناسان متالورژی باید بدست بیاورند. یا اینکه این نکات از طریق استاندارد هایی که در سیستم جهانی تعریف شده است استخراج و مورد استفاده قرار میگیرد.